Posetioci

8. фебруар 2020.

Smisao životaDuhovno probuđenje počinje zapitanošću, pitanjem o smislu. Ko sam ja? Zašto sam rođen/a? 

Da li sam rođen/a samo da bi se razmnožavanje nastavilo ili moj život ima neki drugi, dublji smisao? Koji je smisao mog života, zašto sam rođen/a baš ovde? Šta treba da uradim da bi moj život imao smisao zbog čega i jesam ovde?

Život nema nikakav poseban smisao, ma koliko ga vi tražili i vapili za njim. Život je smisao sam po sebi. Život je jednostavnost i samodovoljnost. A tek spoznajom te samozadovoljnosti možemo pustiti život da se razmahne u punom vidu i da sopstvenu lepotu življenja podelimo sa drugim ljudima koji su nam dragi i koje smo pustili u svoj život, bilo voljno, bilo nevoljno, ali svakog smo pustili i dozvolili mu postojanje. I kako smo tog nekog pustili tako možemo i da ga izbacimo, pa makar to bili najrođeniji.

"Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe..."
Jevanđelje po Mateju 5.29

Priroda je fraktalna, život je fraktalan. Besmisleno je tražiti sopstveni početak. On izvire niotkuda i uvire nikuda. Besmisleno je zastati u trenutku i analizirati trenutak, osim ako tvoja svest nije duboko okoštala u navike pa je tvoja ličnost postala persona a ti si nepovratno izgubio/la sebe.

Živela psihoterapija!

Ali i psihoterapija ti neće pomoći do samog kraja. Ona će te načeti, napraviti pukotine u tvojoj svesti, nateraće te da se zamisliš nad sopstvenom kreacijom sopstvenosti, nad time šta postaješ i šta dozvoljavaš da rade sa tvojim životom. Psihoterapija ti može pomoći, ali ako je prigrliš kao način življenja od tebe će napraviti bogalja. Socijalizovaće te. Naučiće te kako da se što bolje prilagodiš a da te to što manje boli! Okoštaćeš na drugi način.

Spoznaj fraktalnost sopstvene svesti. Zagledaj se u ovu sliku koja je bila polaz za ovo malo razmišljanje. Pronađi sopstveni smisao u njoj, opovrgni moje reči. Spoznaj svoju svest, koja je svest kao takva i ne može se svojatati, spoznaj da sve dolazi niotkuda i uvire nikuda, spoznaj da je život jednostavan i lep u svojoj jednostavnosti, spoznaj svoj život.

I živi ga sa uživanjem.